Peruutuskäytäntö

Kuluttajilla on neljätoista (14) päivän peruutusoikeus.

Peruutusoikeus

Kuluttajasuojalain (38/1978, 4 §, ”KSL”) mukaan kuluttajana pidetään luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Sinulla on kuluttajana oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla Coloplast Oy:lle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta. (KSL 6.14 §).

Sinulla kuluttajana ei ole peruutusoikeutta (KSL:n 6.16§) muun muassa jos

  • palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan 15 §:ssä tarkoitetun pyynnön tai suostumuksen johdosta ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa.
  • kulutushyödyke, jonka hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruutusaikana;
  • sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi;
  • sopimus koskee tavaraa, joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua taikka joka luonteensa vuoksi on sen toimittamisen jälkeen erottamattomasti sekoittunut muiden tavaroiden kanssa
  • sinetöitynä toimitettu tavara, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa, on avattu.

Voit tehdä ilmoituksen sopimuksen peruuttamisesta:

  1. käyttämällä sopimuksen peruuttamislomaketta;
  2. tai muulla yksiselitteisellä tavalla (sähköpostilla, kirjeellä postitse) osoitteeseen:

[Coloplast Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa, asiakaspalvelu@coloplast.com].

 

Peruutuksen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, hyvitämme sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun toimitustavan kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimituksen), ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa päivämäärästä, jolloin saimme ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta. Tässä takaisinmaksussa käytämme samaa maksutapaa, jota käytit alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; sinulta ei missään tapauksessa peritä maksuja tämän takaisinmaksun vuoksi. Voimme pidättäytyä takaisinmaksusta kunnes olemme vastaanottaneet tavarat takaisin tai kunnes olet toimittanut todisteen palautuksestasi, sen mukaan kumpi tapahtuu aiemmin.

Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille (Coloplast Oy, Tahkotie 1 F, 01530 Vantaa) ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa päivämäärästä, jolloin ilmoitit meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tavarat takaisin ennen neljäntoista päivän määräajan päättymistä. Sinä vastaat tavaroiden palauttamisen aiheuttamista suorista kustannuksista. Sinun on maksettava tavaroiden arvon alenemisesta vain, jos tämä arvon aleneminen johtuu tavaran käsittelystä, joka ei ole välttämätöntä tavaran kunnon, ominaisuuksien ja toimivuuden tarkastamiseksi.

Peruutuslomakemalli

Täytä ja palauta oheiset tiedot/lomakkeen vain siinä tapauksessa, että haluat käyttää kuluttajansuojalain nojalla sopimuksen peruuttamisoikeuttasi:

 

– Vastaanottaja: Coloplast Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa, asiakaspalvelu@coloplast.com

– Ilmoitan/Ilmoitamme*, että haluan/haluamme* peruuttaa tekemäni/tekemämme*  sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista * / palvelun suorittamista *:

– Tilauspäivä* / Vastaanottopäivä *

– Kuluttajan / kuluttajien * nimi

– Kuluttajan / kuluttajien* osoite

– Kuluttajan / kuluttajien * allekirjoitus (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)

– Päiväys

(*) Tarpeeton yliviivataan.

 

Palautus

Rajoittamatta lakisääteisiä oikeuksiasi, tarjoamme sinulle ilmaisen ​​palautustunnuksen, kun haluat palauttaa Suomen sisällä. Palautustunnuksen voi pyytää sähköpostitse osoitteessa asiakaspalvelu@coloplast.com. Voit jättää palautuslähetyksen kyseisen palveluntarjoajan pakettipisteeseen Suomessa.